Korn

Korn er frukt fra gressarter som er dyrket siden steinalderen for å fø både mennesker og dyr. Kornet er hovedsakelig bygget opp av karbohydrater, proteiner og fett.

Det eksisterer mange ulike kornslag, noen dyrkes i Norge og noen i utlandet. Norge er ikke selvforsynt av matkorn og store mengder importeres via sjøvegen.

Vi har stor erfaring innen frakt av ulike kornslag som fraktes langs Norskekysten og også internasjonalt.