Kontaktinformasjon fartøyFALKVIK
Mobil: 941 30 282
E-post: falkvik@falkeid.no

FALKNES
Mobil: 966 27 373
E-post: falknes@falkeid.no

FALKSUND
Mobil: 974 73 801
E-post: falksund@falkeid.no

FALKBERG
Mobil: 462 80 628
E-post: falkberg@falkeid.no

FALKLAND
Mobil: 958 18 733
E-post: falkland@falkeid.no

FALKFJORD
Mobil: 483 85 776
E-post: falkfjord@falkeid.no

FALKBRIS
Mobil: 966 13 437
E-post: falkbris@falkeid.no

FALKSEA
Mobil: 465 22 368
E-post: falksea@falkeid.no