Fartøy

Fartøyene er i størrelse 750 – 5000 DWT både selvlossere og konvensjonell tonnasje. Seilings mønster er Nord- og Østersjøen og hele Europa.